Sukupuolella on väliä myös työelämässä

Eilen vietettiin Naisten päivää. Työpaikoilla jaettiin ruusuja kauniimman sukupuolen edustajille ja keiteltiin kakkukahveja. Hienoa niin, mutta entä tänään? Arki ja tasa-arvo ovat taas palanneet töihin.

Marja Heinonen
Marja Heinonen
Julkaistu 09.03.2018

Eilen vietettiin Naisten päivää. Työpaikoilla jaettiin ruusuja kauniimman sukupuolen edustajille ja keiteltiin kakkukahveja. Hienoa niin, mutta entä tänään? Arki ja tasa-arvo ovat taas palanneet töihin.

naisten-paivan-kunniaksi.jpgOletko koskaan miettinyt, miten sukupuolten välisiä eroja voisi viedä hyvällä tavalla myös muihin vuoden päiviin? Oletko miettinyt, miten sukupuolten vahvuuksia voisi käyttää hyväksi työelämässä? Oletko miettinyt, miten sukupuolten välisten erojen ymmärtäminen voisi tasoittaa montaa tilannetta työpaikalla? Kaikenlainen erilaisuus on voimavara, joka kannattaa kääntää voitoksi - niin myös naisten ja miesten.

Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että miehet ja naiset prosessoivat tiettyjä tunteita eri tavoin.Tämä on iso juttu, koska tunteissa on voimaa. Ne saavat aivot kiinnittämään huomiota tiettyyn asiaan ja ohjaavat toimintaa.

Sukupuoliin liitetään myös erilaisia odotuksia ja ajatusrakennelmia - niin omaan kuin toisen sukupuoleen. Tunnettu esimerkki on case Heidi Roizen. Vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa ryhmä opiskelijoita sai luettavakseen tarinan yrittäjästä nimeltä Heidi Roizen. Hän oli menestyvä ammattilainen, jolla oli laajat verkostot. Toinen ryhmä luki saman tarinan, mutta Heidi oli heidän jutussaan Howard.

Tämän jälkeen opiskelijioilta kysyttiin heidän vaikutelmiaan Heidistä ja Howardista. Molemmat rankattiin yhtä päteviksi, mikä vaikuttaa järkeenkäyvältä, koska heidän “työsuorituksensa” olivat samanlaiset. Olihan kyse samasta henkilöstä. Opiskelijat arvioivat Howardin kuitenkin paljon miellyttävämmäksi kollegaksi, jonka kanssa he haluaisivat työskennellä. Heidiä pidettiin itsekkäänä eikä sellaisena ihmisenä, jonka kanssa haluaisi työskennellä tai jonka palkkaisi organisaatioonsa.

Tässä kohtaa jokaisen, ei vain miesten, on syytä katsoa peiliin. Onko sinulla erilaiset odotukset naisten ja miesten suhteen?

Toisaalta, kaksi erilaista tapaa hahmottaa maailmaa on ollut yhdistelmä, joka on auttanut ihmiskuntaa selviämään tähän päivään asti. Miksei samaa voisi soveltaa bisnesmaailmaan? Loistava kysymys myös minun mielestäni! Sen sijaan, että yritetään vähätellä tai jättää kokonaan huomiotta sukupuolten välisiä eroja, kummankin vahvuudet tulisi tunnustaa ja käyttää hyväksi.

Jos tätä on vaikea uskoa, tee työpaikalla kokeilu johto- tai työryhmissä. Kokoa seuraavaa projektia varten ensin kaksi tiimiä, toinen samaa sukupuolta olevista (sama onko miehiä vai naisia) ja toinen sellainen, jossa on sekä miehiä että naisia. Tämän jälkeen muodosta vielä kaksi tiimiä samalla periaatteella, mutta nyt kerro heille sukupuolten välisestä erosta hahmottaa maailmaa. Melko varmasti näistä neljästä tiimistä parhaaseen tulokseen pääsee se, jossa on ollut sekä naisia että miehiä ja joille on kerrottu sukupuolten välisestä erosta - tunteista, tunteiden prosessoinnista ja mielen rakenteesta.

Erityisesti haasteellisissa ja vaikeissa tilanteissa, joissa joudutaan sovittamaan yhteen monimutkaisia tai ristiriitaisia asioita, sukupuolten välisten erojen ymmärtämisestä on hyötyä.

Sukupuolierojen ymmärtäminen on kuitenkin vain yksi apuväline, joka helpottaa vaikeiden asioiden käsittelyä. Tule oppimaan lisää haasteellisista tilanteista ja keinoista, joilla vastustuksen voi kääntää voimavaraksi.

Haastavien tilanteiden valmennuksesta voit saada lisää työkaluja tilanteiden tunnistamiseen ja kääntämiseen eduksi.

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet