Sinulla on entistä enemmän VALTAA

 

Kun sinä saat enemmän valtaa, kannat myös enemmän vastuuta. Yksinkertaista ja loogista, vai mitä? Itsensä johtaminen ja jatkuva oppiminen ovat avaimia menestykseen vallan ja vastuun uusjaossa.

Marja Heinonen
Marja Heinonen
Julkaistu 16.11.2017

 

IMG_0251

Kun sinä saat enemmän valtaa, kannat myös enemmän vastuuta. Yksinkertaista ja loogista, vai mitä? Itsensä johtaminen ja jatkuva oppiminen ovat avaimia menestykseen vallan ja vastuun uusjaossa.
Digitalisaation - vai pitäisikö nykyään täsmentää tekoälyn ja robotisaation - vyöry johtaa väistämättä siihen, että kaiken muun mullistuksen lisäksi myös valta ja vastuu siirtyvät toisaalle yhteiskunnassa. Suorittava työ vähenee ja huippuosaajien valta kasvaa. Todennäköisesti sinä kuulut niihin, joiden valta kasvaa.

Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Kristiina Mäkelän mukaan uudessa tilanteessa itsensä johtamisesta tulee entistä tärkeämpää. Menestyjät ovat niitä, jotka kykenevät johtamaan itseään ja pitämään itsensä kilpailukykyisinä oppimalla jatkuvasti uutta.

Kuuntelin eilen Mäkelän ajatuksia, kun istuin media-alan ammattilaisten jokavuotisessa ykköstapahtumassa Mediapäivillä. Alalla kuin alalla puheet keskittyvät muutokseen ja muutoksessa selviämiseen. Näin myös eilen. Professori Mäkelän kommentit kulkivat hyvin samaan suuntaan kuin oma ajatteluni.

Hänen toinen keskeinen ajatuksensa on jatkuvan oppimisen periaate. Pelkkä operatiivinen tekeminen - vaikka sen tekisi loistavasti - ei riitä, vaan koko ajan anturit pitää suunnata tulevaisuuteen ja on huolehdittava omasta kompetenssistaan. “Pidätkö sinä huolta omasta osaamisestasi?” oli Mäkelän pysäyttävä kysymys.

Uteliaisuus elämään ja lempeä suhtautuminen ihmisiin auttaa tasapainoilussa arjen työkuorman ja uuden omaksumisen kiistattomassa ristipaineessa. Oppiminen kannattaa myös ymmärtää laajasti. Se voi kohdistua omaan ammatilliseen osaamiseen, uusien näkökulmien hakemiseen tai toisen menestyksen kivijalan - itsensä johtamisen - vahvistamiseen.

Vuorovaikutusta, hyvinvointia, erilaisuuden ymmärtämistä, arvoja, motivaatiota, itsetuntemusta, uskomuksia, keskittymiskykyä, stressinhallintaa, ajankäyttötaitoa… Ja kaiken ytimessä läsnäolon taito.

Siinä Novetoksen ammattilaisten listaa itsensä johtamisen osa-alueiksi, joissa voimme auttaa sinua pääsemään eteenpäin. Mikä näistä on se, mitä sinä tarvitset juuri nyt?

 

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet