Ota arvot vakavasti

Arvot voi ripustaa huoneentauluiksi seinälle, tai ne voi ottaa käyttöön, jolloin ne myös merkitsevät jotain. Mutta mitä ne oikein ovat?

Novetos
Novetos
Julkaistu 12.12.2018

Arvot voi ripustaa huoneentauluiksi seinälle, tai ne voi ottaa käyttöön, jolloin ne myös merkitsevät jotain. Mutta mitä ne oikein ovat?

Arvot ovat moraalin johdannainen, yrityksen toiminnan eettinen kierrosrajoitin. Ne asettavat tavoitteita, joita kohden voi pyrkiä, ja samalla rajaavat keinoja, joilla päämäärää voi tavoitella.   

Uskonnonfilosofian professori Sami Pihlströmin mukaan eettisyys ei ole mikään kiva pieni höyste muun toiminnan pinnalla. Arvovalintojen äärelle päästään vasta, kun valinnat alkavat tuntua vaikeilta: kun tekee vähän kipeää.

Pihlström julkaisi syksyllä kirjan Ota elämä vakavasti – negatiivisen ajattelijan opas. Yhtenä sen keskeisenä teesinä on se, että moraali eri ratkaise ongelmia, vaan nostaa ne esiin. Eettiset valinnat eivät ole jotain, joka liimataan jälkikäteen toiminnan päälle, vaan joukko perustavia linjauksia, joiden pitäisi ilmetä toiminnassa itsessään.

Arvojen perustava haaste

Moraaliin kohdistuva vaatimus koskee myös yritysten arvoja. Niitä ei keksitä jälkikäteen, kun pitää perustella, että mitä tuli tehtyä. Ne valitaan ohjenuoriksi suuntaamaan toimintaa, ja kanavoimaan energiaa kohti yhteisiä tavoitteita.   

Arvot sisältävät Pihlströmin mukaan haasteen. Vaikka ne on valittu eettisiksi kompasseiksi, yrityksen perustava olemassaolon tarkoitus on kuitenkin tuloksen tekeminen. ”Voi olla, että ajattelen tässä vanhanaikaisesti”, Pihlström toteaa. ”Mutta jotenkin tuntuu, että käsitys yritystoiminnasta hämärtyy, jos ei nähdä, että sen perimmäinen tavoite on taloudellinen tulos.”

Pihlströmin mukaan yrityksen tavoitteet ovat yksi asia, yrityksen perustajien, omistajien ja henkilöstön tavoitteet ovat toinen. ”Yrityksen perustajilla voi aina olla muitakin motiiveja kuin tuotto”, Pihlström toteaa ja lisää, että ”harva yritys on valmis tavoittelemaan tulosta keinolla millä hyvänsä”.

Jos arvot ovat kerran alisteisia liiketoiminnan tulokselle, onko niillä väliä? ”Jos lähdetään siitä, että yrityksen ainoa tavoite on voiton tuottaminen, yritykset tuotteet, palvelut ja henkilöstö pelkistyvät välineiksi tämän päämäärän tavoittelussa”, vastaa Novetoksen arvoprosesseihin keskittynyt valmentaja Karri Sunnarborg. ”Se ei tuntuisi henkilöstöstä kovin kannustavalta.”

Asiantuntijatyössä suoraan tulokseen pyrkiminen tuottaa vain keskinkertaista jälkeä. Jos halutaan, että ihmiset saavat itsestään parhaan irti, pitää panostaa viihtyvyyteen, sitoutumiseen, työn merkityksellisyyteen ja yhteiseen arvopohjaan.

”Jos ajatellaan vaikka uusia start uppeja, taustalta löytyy useimmiten halu ratkaista joku ongelma, ja yritys on tämän ongelmanratkaisun väline", Sunnarborg jatkaa. ”Uskoisin, että mitä lähempänä omistaja on itse liiketoimintaa, kuten esimerkiksi perheyrityksissä, sitä tärkeämmäksi arvopohja yleensä tulee. Yrityksen perustajat tuovat yritykseen mukanaan arvoja ja päämääriä, jotka juurtuvat firman eetokseen”.

Asiakkaasi tekevät arvovalintoja 

Kaupassa, netissä tai palveluiden äärellä ei valita vain kiiltävää peliä tai halpaa hintaa, vaan otetaan kantaa tuottajan tai palveluntarjoajan arvopohjaan: jokainen kananmuna kaupan hyllyllä on hyödyn ja moraalin kompromissi, josta voi valita kumpaa haluaa painottaa.

Firmoilla pitää olla organisaatiotason arvo-osaamista, systeemejä, jotka tukevat ja ohjaavat valittujen arvojen toteutumista. ”Eettinen organisaatiokulttuuri tukee arvojen toteutumista arjessa. Vasta silloin toiminta koetaan merkitykselliseksi ja mielekkääksi”, Sunnarborg toteaa.  

Pihlström on samaa mieltä siitä, että arvot testataan vasta käytännön tasolla. ”Voi olla harhaanjohtavaa ajatella arvoja sillä tavalla, että ne olisivat ikään kuin etukäteen ohjaamassa toimintaamme”, filosofi toteaa. ”Pikemminkin voisi sanoa, että arvot ilmentyvät toiminnassa ja tavallaan ovat itse sitä toimintaamme”.  

”Jos arvot jäävät vain huoneentaululle, niin silloin meillä ei oikeastaan ole niitä arvoja ollenkaan”, Pihlström jatkaa. Pihlströmin mukaan ”arvot ovat nimenomaan välineitä yrityksen toiminnassa, mutta eivät tietenkään yrityksessä toimivien ihmisten ajattelussa ja toiminnassa”.

Sunnarborg on tästä samaa mieltä. ”Yrityksen julkaistut arvot ovat yleensä välineitä. Niillä halutaan ohjata henkilöstön ja yrityksen toimintaa, kun tavoitellaan erilaisia strategisia päämääriä. Yrityksellä on kuitenkin myös päämääräarvoja, esimerkiksi missiossa, joka kertoo, miksi firma ylipäätään on olemassa”. Niistä rakentuu myös työn tekemisen merkitys: se, miksi aamulla herätään töihin. Ja se, jos mikä, on syytä ottaa vakavasti.

 

- Jukka Relander

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet