Kyvykkyydet on strategian jalkautuksen uusi musta

Strategioita olemme eri muodoissaan rakentaneet 1950-luvulta lähtien. Viitekehyksiä on vähintään kymmeniä ja kaikille niille on yhteistä se, että jokaisen avulla voidaan saada aikaan hyvä tai huono strategia. Uskaltaisin varovasti kiteyttää, että...

Kari Ålander
Kari Ålander
Julkaistu 14.06.2018

Strategioita olemme eri muodoissaan rakentaneet 1950-luvulta lähtien. Viitekehyksiä on vähintään kymmeniä ja kaikille niille on yhteistä se, että jokaisen avulla voidaan saada aikaan hyvä tai huono strategia. Uskaltaisin varovasti kiteyttää, että strategian me prosessina osaamme tehdä.

Kutakuinkin yhtä kauan olemme harjoitelleet myös strategian toteuttamista, kutsutaan sitä sitten käytäntöönvienniksi, jalkauttamiseksi tai hienommin implementoinniksi. Yhtä pitkästä harjoitusrupeamasta huolimatta tulokset näyttävät olevan kovin erilaisia. Strategian tekeminen voi olla haasteellinen suunnittelutehtävä, mutta en tiedä yhtään tapausta, jossa strategia olisi koetun vaikeuden takia jäänyt tekemättä. Käytäntöönvienti sen sijaan tuntuu epäonnistuvan useammin kuin onnistuvan.

Tämä on minusta ollut merkillistä jo pitkään. Muiden mukana olen oppinut ajattelemaan, että vika on jalkautusprosesseissa, että teemme ne jotenkin huonosti. Olen oppinut, että yksisuuntainen viestintä jalkautuksena toimii huonosti ja olen opettanut, että implementointi täytyy muuttaa tulkintaprosessiksi. Se näyttääkin toimivan ainakin jonkin verran paremmin kuin pelkkä kertominen.

Viitisen vuotta sitten törmäsin kuitenkin kyvykkyyden käsitteeseen. Robert Ulrich määrittelee kyvykkyydet organisaatiotasoisiksi kompetensseiksi, siis organisaation kyvyiksi saada aikaan toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömät asiat. Kompetenssit taas ovat yksilön tietoja ja taitoja. Kyvykkyyksiä ovat esimerkiksi: Rakenne, verkosto, teknologia(t), järjestelmät, prosessit, työkalut, kulttuuri (siinä mielessä, että sitäkin voidaan kehittää) ja organisaatiotasoiset osaamiset.

Kun nyt strategia on aina vahva tahdonilmaus muutostarpeesta, voitaneen olettaa, että muutos tarkoittaessaan jollain tapaa uutta tapaa toimia, edellyttää myös uudenlaisia kyvykkyyksiä – uudenlaisia organisaatiotason kompetensseja.

Ja nyt kerron suuren valaistumiseni: Jos meillä ei ole uuden strategian vaatimia kyvykkyyksiä, voimme tehdä vaikka minkälaisia tanssiaskeleita ja kuviokelluntaa jalkauttaaksemme sen, mutta strategia ei vaan mene käytäntöön. Se ei toteudu, koska meillä ei ole edellytyksiä toteuttaa sitä.

Kulttuurin lisäksi meillä on siis nyt toinenkin hallittava kokonaisuus, joka syö strategioita aamupalaksi.

Mitä tälle sitten on tehtävissä?

Strategian toteuttamiseen tarvittavat kyvykkyydet voidaan tunnistaa, niiden nykytilaa voidaan arvioida ja niitä voidaan johtaa ja kehittää.

Varsinaisen sysäyksen kyvykkyyksien tunnistamisen ja johtamisen kehittämisen pohdintaan sain kaksi vuotta sitten, kun asiakkaani HR-johtaja soitti ja kertoi saaneensa toimitusjohtajalta toimeksi laatia uutta korporaatiostrategiaa tukevan osaamisen johtamisen kehittämisstrategian. Aikataulu oli äärimmäisen tiukka ja hän pyysi minua tueksi prosessiin.

Perehtyessäni asiakkaan nykytilaan jouduin toteamaan, että tässä organisaatiossa oltiin osaamisen johtamisen suhteen erittäin pitkällä. Hienosäätöä voisimme tehdä, mutta strategia-aineksia meillä ei ollut. Niinpä päätimme nostaa lentokorkeutta ja lähteä tarkastelemaan tilannetta kyvykkyyksien kautta. Ajattelumme lähti juuri siitä, että toteutuakseen uusi yhtiötason strategia edellyttää uusia kyvykkyyksiä ja ne taas asettavat vaateet osaamisille.

Yhdessä asiakkaan kanssa loimme uudenlaisen kyvykkyyksien tunnistamisen ja johtamisen mallinnuksen, joka osoittautui toimivaksi ja jonka yhtiön johtoryhmä hyväksyi käyttöönotettavaksi.

Tämän jälkeen olemme testanneet mallinnusta muilla toimialoilla ja julkisella sektorilla ja se näyttää toimivan. Strategian jalkautuksessa meillä on nyt uusi työkalu, joka muuttaa radikaalisti koko ajatteluamme ja jos nyt ei varmista, niin ainakin todella paljon helpottaa strategian muuttamista toiminnaksi.

Kyvykkyydet on strategian jalkautuksen uusi musta.

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet