Tätä uusi johtaja haluaa oppia

Teimme hiljattain pikagallupin uusien johtajien parissa. Osa heistä oli yrittäjiä, osa palvelussuhteessa olevia henkilöitä. Yhteistä kaikille oli, että johtamistehtävät olivat heille uusia. Kysyimme avoimella kysymyksellä, mistä aiheista he haluaisivat...

Novetos
Novetos
Julkaistu 10.01.2017

Teimme hiljattain pikagallupin uusien johtajien parissa. Osa heistä oli yrittäjiä, osa palvelussuhteessa olevia henkilöitä. Yhteistä kaikille oli, että johtamistehtävät olivat heille uusia. Kysyimme avoimella kysymyksellä, mistä aiheista he haluaisivat saada johtamisvalmennusta. Suppean kyselyn pohjalta ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta tulokset antavat silti mielenkiintoisia välähdyksiä siitä, mikä uusia johtajia askarruttaa.

Pehmeät asiat voittavat kovat

Vastaajien toivomista valmennusteemoista 10% liittyi johtamisen työkaluihin, menetelmiin, järjestelmiin, lainsäädäntöön, eli ns. koviin asioihin. Loput 90% liittyivät ihmisjohtamiseen. Tuntuu siltä, että uudet sukupolvet ovat sisäistäneet hyvin sen, että tuloksia saadaan ennen kaikkea ihmisten kautta. Jotta voi onnistua johtamistehtävässään, on löydettävä keinot motivoida, sitouttaa ja innostaa.

Ykkösteemana itsen johtaminen

Yksittäisenä teemana eniten mainintoja sai itsen johtamisen. Tämäkin heijastanee sitä, miten valveutuneita vastaajat ovat: tiedostetaan, että kaiken johtamisen pohjalla on oman itsen johtaminen. Jos tässä ei onnistuta, ei tuloksia saada muuallakaan. Itseluottamusta visioiden toteuttamisessa kaivataan lisää, samoin kuin rohkeutta esiintyä yleisön edessä vakuuttavasti.

Ihmisen kohtaaminen mietityttää

Miten kohdata työntekijät ihmisinä? Miten ajaa myös yksilöiden etua? Millä keinoin luoda hyvä vuorovaikutus? Miten vaikuttaa ihmisiin, miten vakuuttaa ihmiset? Nämä ovat esimerkkejä konkreettisista kysymyksistä, joihin uudet johtajat kokevat tarpeelliseksi saada näkökulmia ja opastusta.

Kulttuuri nähdään tärkeäksi

Uudet johtajat ovat aikansa lapsia. Enää ei uskota auktoriteetin, hierarkkisen aseman tai pelkän järjen voimaan. Ymmärretään, että hyvän yrityskulttuurin rakentaminen on johtajan tärkeä tehtävä. Huolenaiheena on se, miten kaveriporukkamaisen tunnelman saa säilymään, kun organisaatio kasvaa.

Esimerkit kiinnostavat

Alkutaipaleella olevaa johtajaa kiehtoo kuulla myös siitä, miten muut yritykset ja organisaatiot ovat toimineet. Tarinat onnistumisista ja epäonnistumista vetävät puoleensa. Halutaan tietää, miten eri kokoisten organisaatioiden arki toimii todellisuudessa. Toivotaan muiden johtajien avautumista siitä, millaisiksi he näkevät omat johtamistaitonsa.

Kaiken kaikkiaan, uudet johtajat ovat hyvin tietoisia siitä, mitä nykyajan johtajalta vaaditaan ja mihin hänen tulee panostaa. Taidot kypsyvät käytännön työssä. Niitä voidaan merkittävästi syventää erilaisilla valmennuksilla sekä vuorovaikutuksella toisten johtajien kanssa.

Novetos järjestää johtajuusvalmennuksen 20-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi

Oletko uusi johtaja tai johtajaksi aikova? Novetoksen johtajuusvalmennuksessa huhti-marraskuussa 2017 uppoudutaan kehittämään yllämainittuja ja monia muita johtajuuteen liittyviä kyvykkyyksiä. Ota yhteyttä projektia johtavaan Eeva Pitkäseen (etunimi.sukunimi@novetos.fi) tai alla olevalla lomakkeella, jos haluat lisätietoja valmennuksesta.

Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen) 

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet