Puuduttaako projekti?

Tulevaisuudessa työ tehdään yhä useammin projektien muodossa. Kyky suunnitella ja toteuttaa projekti onnistuneesti on taito, jolle tulee olemaan entistä enemmän kysyntää. Projektin onnistuminen edellyttää sekä systemaattisuutta että joustavuutta....

Novetos
Novetos
Julkaistu 16.06.2016

Tulevaisuudessa työ tehdään yhä useammin projektien muodossa. Kyky suunnitella ja toteuttaa projekti onnistuneesti on taito, jolle tulee olemaan entistä enemmän kysyntää. Projektin onnistuminen edellyttää sekä systemaattisuutta että joustavuutta. Projektin vetäjän on tasapainoiltava näiden varsin eriluontoisten tekijöiden välillä.

Työn tekeminen muuttuu monien tekijöiden seurauksena. Teknologia, tehokkuuden vaatimukset ja nuorten odotukset työelämältä ovat esimerkkejä niistä. Tuloksena on, että entistä enemmän punnitaan, mikä työ on todella välttämätöntä, ja keskitytään siihen. Työ tehdään yhä useammin projektin muodossa. Projektia tekevät tiimit, joiden koostumus vaihtelee projektin tarpeiden mukaisesti. Pysyvä työnkuva on monelle jatkossa enää vanha muisto.

Tuottavuus rakentuu paljolti johtamisen varaan: työn organisoinnilla, osaamisella, avoimella keskustelulla ja luottamuksella on yhä suurempi vaikutus (Sitra).

Projektin arki on armoton

Kuinka moni meistä on kokenut projektityön joskus raskaaksi? Todennäköisesti jokainen.

Sisältö paisuu työn edetessä, fokus häviää. Aikataulut pettävät. Yhä useampi tiimin jäsen valittaa muita kiireitä. Aikaa menee raportointiin, ei itse tekemiseen. Valitut menetelmät eivät toimikaan odotetusti. Johdon kiinnostus tuntuu lopahtaneen. Maali tuntuu liikkuvan aina vain eteenpäin.

Nykyajan liikkuva työ ja vaihtuvat tiimit antavat lisähaasteita kommunikoinnille, mittaamiselle ja seurannalle. Ja yhä tärkeämpi on kysymys siitä, miten parhaiten sitouttaa ihmiset työhön.

Projekti on yritys pienoiskoossa

Projektin johtaminen on taitolaji. Missä mielessä? Koska siinä pitää tasapainotella monen asian kesken. Langat pitää pysyä käsissä niin projektin sisällön, prosessin kuin tiiminkin suhteen.

Hyvä pohja projektin onnistumiselle saadaan jo muutaman asian varmistamisella.

1. Määrittele fokus huolella ja pysy siinägoal-976853

Liian usein kiirehditään toteutusvaiheeseen ilman kunnollista suunnittelua. Ensin tulee määritellä, mikä muutos projektin avulla halutaan saada aikaan. Aina on kyseessä joku muutos. Jos ei ole, ei projektiakaan tarvita. Muutoksen määrittely johtaa kuin itsestään tavoitteen kiteytykseen. Huolellisesti mietitty tavoite pitää projektin koossa.

2. Älä pilko työtä liian aikaisin paloihin

Hyväkin alku voidaan pilata sillä, että työ pilkotaan liian aikaisin erillisiin työpolkuihin. Nämä polut lähtevät helposti elämään omaa elämäänsä ja johtavat eri suuntiin. On tärkeää laatia sellainen työsuunnitelma, jossa perusmietinnät tehdään ensin yhdessä. Jatkossakin on säännöllisin väliajoin tarkistettava, että kaikki työpolut edelleen toteuttavat alkuperäistä tehtävää ja rakentavat kokonaisuutta.

3. Varmista odotusten selkeys puolin ja toisin

Jokainen projektitiimin jäsen haluaa varmasti onnistua tehtävässään. Odotukset ovat usein kuitenkin tiedostamattomia ja saattavat mennä ristiin. On hyvä keskustella jokaisen kanssa odotuksista ja pyrkiä löytämään niille yhteinen taso.

Lue vinkit onnistumiseen päätöksentekoon liittyvästä oppaastamme. 

Odotusten selkeyttäminen on eräs tärkeimpiä työtyytyväisyyteen liittyviä asioita. Jokainen tulee otetuksi huomioon. Toiveet kuullaan ja niihin voidaan reagoida. Joustaminen ihmiselle tärkeissä asioissa lisää motivaatiota ja keskinäinen luottamus kasvaa.

Jos projektit toimivat, koko yritys toimii. Projekteissa heijastuu yritys pienoiskoossa. Kaikki johtamisen ydinasiat tulevat niissä esille ja käyttöön. Tehtävä ei ole mahdoton: kirkas tavoite, kiinteä yhteinen työskentely ja selkeät odotukset ovat ainekset projektille, jossa voi olla suorastaan hauska työskennellä!

Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen)

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet