Näkyykö horisontissa merirosvolippu – miten varaudut tulevaan?

"Ennustaminen ei ole mahdollista, ennakointi on kuitenkin välttämätöntä", toteaa DI, futuristi Elina Hiltunen, Matkaopas tulevaisuuteen -kirjassaan. Sellaista kristallipalloa ei valitettavasti ole, joka kertoisi varmasti, näkyykö horisontissa seesteinen...

Novetos
Novetos
Julkaistu 25.11.2016

"Ennustaminen ei ole mahdollista, ennakointi on kuitenkin välttämätöntä", toteaa DI, futuristi Elina Hiltunen, Matkaopas tulevaisuuteen -kirjassaan. Sellaista kristallipalloa ei valitettavasti ole, joka kertoisi varmasti, näkyykö horisontissa seesteinen auer vai merirosvolippu ja myrskyn merkit. Tulevaisuuden ennakoiminen on kuitenkin erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien varalle varautumista.

Miten sinun yrityksessäsi varaudutaan tulevaan? Toivotteko parasta ja odotatte mitä tuleman pitää, vai rakennatteko itse aktiivisesti omaa tulevaisuuttanne?

Jokaisessa organisaatiossa on elintärkeää järjestelmällisesti havainnoida toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Haravoidaan siis asioita, tapahtumia ja signaaleja, ja poimitaan niistä oleelliset – ne, joilla arvioimme olevan merkitystä tulevaisuutemme kannalta.

Maailman seuraaminen ja havaintojen tuominen yhteiseksi hyödyksi kuuluu jokaiselle työntekijälle.

Vähäpätöiseltäkin vaikuttava signaali voi olla tärkeä tulevaisuuden kannalta. Digitaalisuus on avannut havainnointiin kokonaan uusia ja helppoja mahdollisuuksia. Tieto ja signaalit ovat kaikkien ulottuvilla, jokaisen meistä ja myös kilpailijoittemme. Yrityksen osaaminen ja kilpailuetu syntyvätkin siitä, miten järjestelmällisesti, tehokkaasti, oivaltavasti ja rohkeasti saamme tästä kaikesta jalostettua näkemyksiä, joiden avulla voimme varautua ennalta erilaisiin tuleviin mahdollisuuksiin. Miten sinun organisaatiossasi tuetaan hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä ja törmäyttämistä?

Oleellista on kyetä kyseenalaistamaan omat ajattelumallit sekä varmoina pidetyt asiat. Liian usein ajattelumme juuttuu boximme sisäpuolelle, ja yllättävät käänteet pääsevät yllättämään meidän takavasemmalta. Pahimmillaan nopeasti nousevat asiat voivat mullistaa bisneksemme hetkessä. Tuoreita esimerkkejä tästä nousee jatkuvasti.

Aiheesta kirjoitettiin myös Helsingin Sanomien kolumnissa Ennustaminen vaikeutuu, eläköön ennakointi

Miten tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia voi ennakoida?

Tähän löytyy lukuisia tapoja ja työkaluja. Keskeisiä tekijöitä ennakoinnissa ovat mm. trendit, villit kortit, heikot signaalit ja skenaarioprosessit. Skenaariopohdintaa eli vaihtoehtoisten mahdollisuuksien luotausta 5–10 vuotta eteenpäin kannattaa tehdä intensiivisemmin ja syvemmin muutaman vuoden välein. Välillä riittää kevytkin työskentely, jossa vaikkapa muutaman tunnin työpajoilla ja sähköisillä kommentointimahdollisuuksilla päivitetään tämän hetken näkymät eteenpäin.

Ennakoinnin tulee olla järjestelmällistä, tavoitteellista ja johdettua toimintaa. Osuvimpiin tuloksiin päästään, kun koko henkilöstö saadaan tavalla tai toisella mukaan ennakointityöhön. Ennakointi on oleellinen osa yrityksen strategiatyötä. Se tulee kytkeä saumattomaksi osaksi strategiaprosessia ja vuosisuunnittelua. Ja se tärkeä näkökulma: ethän unohda ottaa mukaan myös oikeaa asiakasta? Asiakkailta kuulet parhaimmillaan myös niitä asioita, joita et haluaisi kuulla, mutta jotka saattavat vaikuttaa bisnekseesi oleellisesti.

Miten paljon sinun johtoryhmäsi käyttää aikaa tulevaisuuskeskusteluihin? Katsotteko vahvasti ja ennakoiden eteenpäin vaiko enimmäkseen peruutuspeiliin. Aiempi menestys ennustaa huonosti tulevaa onnistumista. Siksi on tärkeää suunnata myös johtoryhmässä leijonanosa huomiosta eteenpäin.

Helpointa viisautta on jälkiviisaus, suurinta viisautta on tulevaisuuteen varautuminen.

Lue myös nämä teemaan liittyvät Novetos-blogit:

Kolme vinkkiä johtajalle, joka haluaa strategian selkeäksi ja eläväksi - Petri Lehtipuu

Johtaja, tarkkaile näitä signaaleja – ne kertovat tulevista ongelmista - Päivi Heikinheimo

9 vinkkiä: näin teet strategiastasi toimivan - Päivi Vuorimaa

Kirjoittaja: Päivi Vuorimaa (ent. novetoslainen)

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet