Muuttaako teknologia johtamista?

Digitaalinen teknologia muuttaa monia asioita suunnittelussa, tuotannossa, viestinnässä, asiakaspalvelussa – lähes kaikessa, mitä yrityksessä tapahtuu. Vaikutukset johtamisen käytäntöihin ovat kuitenkin olleet toistaiseksi suhteellisen suppeat....

Novetos
Novetos
Julkaistu 07.11.2016

Digitaalinen teknologia muuttaa monia asioita suunnittelussa, tuotannossa, viestinnässä, asiakaspalvelussa – lähes kaikessa, mitä yrityksessä tapahtuu. Vaikutukset johtamisen käytäntöihin ovat kuitenkin olleet toistaiseksi suhteellisen suppeat. Jatkossa johtajat kohtaavat aivan uudenlaisia kysymyksiä, joissa arvojen ja etiikan merkitys lisääntyy entisestään.  

Digitaalisuuden hyötypotentiaali yrityksissä on valtava. McKinseyn selvityksen mukaan valmistavassa teollisuudessa on mahdollista tehostaa tietotyötä automaation avulla 45-55%, pienentää varastoja 20-50%, ja lyhentää ’time-to-market’ia 20-50%. Sama toistuu muissa toiminnoissa: teknologia auttaa sekä uudistumaan että tehostumaan. Luvut eivät ole utopistisia arvioita, vaan taustalla on konkreettista tietoa toteutuksista. Digitaalisuus muuttaa yrityksiä nopealla vauhdilla.

Organisaatiot itsessään ja varsinkin johtaminen eivät ole kuitenkaan muuttuneet samaa tahtia kuin muut toiminnot teknologisen myllerryksen voimasta. Muuttaako teknologia johtamista?

Tätä tutkivat parhaillaan akateemikot ja yritysmaailman edustajat eri puolilla. Tarkkaa kuvausta tulevaisuuden johtamisesta ei toki ole kenelläkään. Teknologian lisäksi monet muutkin seikat vaikuttavat johtamisen kehittymiseen, kuten ihmisten kasvanut tarve itsenäisyyteen ja yksilöllisyyden huomioimiseen, empatian korostuminen, kestävän kehityksen periaatteet, arvojen ja eettisten ratkaisuiden peräänkuuluttaminen.

anatomy-1751201Kuitenkin on tunnustettava, että tekoäly, robotit ja ’big data’ tulevat tuomaan johtajan työkenttään aivan uudenlaisia tehtäviä ja tapoja toimia – ja haasteita.

MIT Sloanin päätoimittaja Paul Michelman nostaa esiin syksyn 2016 artikkelissaan kysymyksiä, joihin johtajat tulevat törmäämään. Miten algoritmit vaikuttavat yrityksen strategian luomiseen? Miten ’big data’ auttaa tekemään rekrytointeja? Miten annetaan palautetta robotille? Miten robottiesimiehet antavat palautetta meille?

Ei kai johtajan työ jatkossa ole täysin teknologiariippuvaista? Lynda Gratton, London Business Schoolin Professor of Management Practice, hahmottaa johtajan roolille tulevaisuudessa kolme suuntaviivaa, joissa teknologialla tosiaankin on sormensa pelissä.

Ensinnäkin, johtaja on yhä vähemmän töiden koordinoija, kun suuri osa tehtävistä automatisoituu. Toiseksi, organisaation jäsenten väliset suhteet muuttuvat ylhäältä alas -suhteesta aikuisten väliseksi kanssakäymiseksi, jossa valvonnalla ei ole samanlaista roolia kuin ennen. Kolmanneksi, teknologia muuttaa valta-akselin vertikaalisesta horisontaaliseksi; tietoa jaetaan ja oppiminen tapahtuu pääosin ’peer-to-peer’ -yhteyksissä.

Kaikki ei kuitenkaan muutu. Virtuaalisten tiimien tai eri ikäisistä työntekijöistä koostuvien ryhmien johtamista ei niin vain voi siirtää koneille. Eikä huolehtimista siitä, että osaaminen leviää tehokkaasti henkilöltä ja osastolta toiselle.

Johtopäätös voisi olla, että johtamisen ydintehtävät - kuten organisaation luotsaaminen kohti sovittuja tavoitteita - säilyvät paljolti samana, mutta teknologia tuo niihin huomattavia lisämausteita.

Jokaisen päätöksentekoon liittyvän koodirivin taustalla on inhimillinen arviointi, korostavat Bidhan L.Parman ja R.Edward Freeman tuoreessa MIT Sloan Management Review’ssa. Koodi ei ole koskaan arvoneutraali, vaan se sisältää monia eettisiäkin kannanottoja siitä, mitä vaihtoehtoja priorisoidaan. Onko itseohjautuva auto ohjelmoitu törmäystilanteessa suojelemaan omia matkustajia, muita autoilijoita vai jalankulkijoita?

Johtaminen ei ole kuolemassa. Sitä tarvitaan ennen kaikkea ohjaamaan organisaatioita arvojen mukaiseen toimintaan. Inhimillistä panosta tarvitaan niissä tehtävissä, joista ei – ainakaan vielä – pystytä tekemään sellaisia algoritmeja, joihin voisimme luottaa, kun tarvitaan kykyä aistia tilanteita ja tulkita inhimillistä elämää monipuolisesti.

Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen)

hand-697264

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet