Millä olettamuksilla luotsaat yritystäsi uuteen vuoteen?

Novetos
Novetos
Julkaistu 05.01.2016

viitat

Tavoitteiden ja strategioiden taustalla on aina olettamukset siitä, miten liiketoimintaympäristö kehittyy. Usein tätä ei kuitenkaan tiedosteta. Strategiatyötä saatetaan tehdä ilman, että määritellään olettamukset tai tarkistetaan ovatko aikanaan tehdyt olettamukset vielä päteviä.  Tähän ovat kompastuneet useat maailmanluokan yrityksetkin

Get the assumptions wrong, and nothing else matters

Yllä oleva lause on tiettävästi Peter Druckerin toteamus. Hän ei olisi voinut olla enempää oikeassa.

Sony, kuluttajaelektroniikan entinen kuningas, menetti asemansa ja on tehnyt tappiollista tulosta jo usean vuoden ajan. McDonald’sin, pikaruuan valtiaan, kasvu tyrehtyi, ja yritys on joutunut sulkemaan useita toimipisteitään eri maissa, myös Suomessa. Liiketoimintasuunnitelmat ovat pettäneet myös monissa B2B-yrityksissä, olipa kyse fyysisistä tuotteista kuten metallista, tai palveluista kuten markkinointi- ja media-alasta.

Yrityksissä tehdään vääriä olettamuksia, jotka tuottavat huonoja tuloksia, vahvistaa Adam Hartung artikkelissaan. Yrityksissä myös luullaan, että panostamalla operatiiviseen tehokkuuteen taataan menestys. Tehokkuus ei kuitenkaan auta vähääkään, jos markkinat ovat muuttuneet ja kuluttajat arvostavat aivan eri asioita kuin ennen.

Mikä on olettamus, mitä se tarkoittaa?

Olettamus voidaan määritellä asiaksi, joka on hyväksytty todeksi tai varmasti tapahtuvaksi ilman, että tähän on todisteita. Se on uskomus, jonka pohjalle rakennetaan suunnitelmia. Joku voisi sanoa, että se on arvaus tulevaisuuden tapahtumista.

Kaikki me teemme olettamuksia, tiedostammepa sen tai emme. Alitajuinen, aikanaan muodostunut olettamus saattaa toki osoittautua aivan oikeaksi jatkossakin. Nopeiden muutosten keskellä on kuitenkin suurempi todennäköisyys sille, että vanha uskomus on kuin kulunut silta, joka jossain vaiheessa romahtaa allamme.

Kauppias tekee olettamuksia kysynnästä, tuotekehittelijä asiakkaan mielihaluista, kiinteistövälittäjä asuntojen hintakehityksestä. Jos toimit autoalalla, teet todennäköisesti olettamuksia esimerkiksi siitä, miten julkisen liikenteen matkustajamäärät, polttoaineiden hinta ja sähköautojen myynti kehittyvät. Seuraat varmaankin myös itseohjautuvien autojen kehittämistä ja kuluttajien halukkuutta maksaa räätälöidyistä ominaisuuksista kulkuvälineissään.

Tulevaisuuden liiketoimintaympäristö rakentuu monien tekijöiden pohjalle. Kaikkein olennaisimpia ovat kuluttajien ratkaisut – miten nopeasti he omaksuvat uusia asioita – ja teknologiset uudistukset.

Olettamuksista kivijalka strategialle

Turvallisuuden tunne ei saa tulla siitä, että yritykselle on määritelty tavoite ja strategia. Ne voivat olla täysin hyödyttömät, jos ne pohjautuvat väärille olettamuksille.

Ensimmäinen vaihe suunnitelmien teossa tulee siis olla ympäristön tarkkailu, olennaisimpien trendien tunnistaminen ja niiden kehityskulkujen hahmottaminen mieluiten aikajanalle.  Olettamukset 5-10 olennaisimman trendin kehityksestä seuraavien 3-5 vuoden aikana antavat vahvan pohjan johdon päätöksenteolle.

Läpinäkyvyys tehtyjen olettamusten suhteen on erittäin tärkeää. Jälkikäteen on mahdollista osoittaa, miksi tietyt päätökset tehtiin, eli mihin olettamuksiin ne pohjautuivat.

Olettamusten kirjaaminen on usein melkoinen ponnistus, koska moniin trendeihin ei ole saatavilla taustatietoa. Mutta kun työ on kerran tehty, on jatkossa paljon helpompaa seurata tilannetta, muokata olettamuksia ja täydentää listaa tarpeen mukaan.

Uskaltaako yksikään johtaja jättää olettamukset vähälle huomiolle? Nehän ovat yksi tärkeimmistä johdon henkivakuutuksista!

Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen)

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet