Johtaja, tarkkaile näitä signaaleja - ne kertovat tulevista ongelmista

Menestyksen kierre voi muuttua yllättävän nopeasti menetysten kierteeksi (Novetos-blogi, marraskuu 2015). Lähtökohta on, että liikevaihdon ja tuloksen kehitystä seurataan tarkasti, samoin kuin asiakastyytyväisyyttä. Tyytyväisyyden heikentyminen on...

Novetos
Novetos
Julkaistu 08.08.2016

Menestyksen kierre voi muuttua yllättävän nopeasti menetysten kierteeksi (Novetos-blogi, marraskuu 2015). Lähtökohta on, että liikevaihdon ja tuloksen kehitystä seurataan tarkasti, samoin kuin asiakastyytyväisyyttä. Tyytyväisyyden heikentyminen on välitön hälytysmerkki: käänne huonompaan on tapahtunut.

Mutta on monia muitakin signaaleja, jotka kertovat siitä, että ongelmia on tulossa. Tarkastellaanpa niitä kolmesta näkökulmasta: yrityksen strategia, toiminnan sujuvuus ja ihmisten käyttäytyminen.

  1. Strategia on pysynyt samana pitkään

Yrityksen ylimmän tason tavoite, sen tahtotila, määritellään pitkällä aikavälillä. On erinomaista, jos tahtotilan määrittelyssä on onnistuttu niin, että sitä ei tarvitse muuttaa alinomaa. Sen sijaan keinot, joilla tahtotila toteutetaan – eli strategia –, on nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarkistettava usein ja uusittava tarpeen mukaan.

Strategia ytimessä ovat yrityksen tuotteet ja palvelut. On syytä säännöllisesti kyseenalaistaa niiden kilpailukykyisyys muuttuvilla markkinoilla, joille saattaa yhtäkkiä tupsahtaa aivan uudenlaisia, korvaavia tuotteita ja palveluita. Jos yritys pystyy yhä käyttämään kymmenen vuotta sitten painettua tuotelistaa, on kiire ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka myynti näyttäisi kehittyvän kohtalaisesti. Uusien tuotteiden myynnin osuus kokonaismyynnistä on suhdeluku, jota kaikkien kannattaa tuijottaa.

Toki voi olla niin, että strategiaa ei ole tarvinnut päivittää, tai että siihen on tarvinnut tehdä vain pieniä muutoksia. Kun tämä on tietoinen päätös, on asia kunnossa. Tärkeintä on, että strategiaa ei jätetä uusimatta esimerkiksi vain silkasta mukavuudenhalusta.

Jatka strategiasta lukemista: 9 vinkkiä: näin teet strategiastasi toimivan.

  1. Hankkeet junnaavat

Törmäätkö jatkuvasti selityksiin siitä, miksi digitalisointiprojekti viivästyy, markkinoinnin uudistuminen polkee paikallaan, kumppanuuksien kehittäminen on lapsenkengissään? Esiintyy päällekkäistä työtä, ja toisaalta asioita jää tekemättä. Asiakaspalautteet lojuvat pöydällä tai tietokoneen syvyyksissä ilman, että niitä hyödynnettäisiin asiakastyytyväisyyttä ja liiketoimintaa parantavalla tavalla. Sovitut hankkeet eivät yksinkertaisesti etene suunnitellusti.

pohdintaaNäitä tilanteita esiintyy sekä suurissa että pienissä yrityksissä, jopa edelläkävijäyrityksissäkin. Elefanttitauti eli kyvyttömyys saada aikaa olennaisia asioita on koitunut monen suuryrityksen kohtaloksi, vaikka tietoa ja tekijöitä on riittänyt. Junnaavat hankkeet viestivät siitä, että organisaation prosessit eivät toimi. Rautainen lääke tähän on se, että vastuut selkeytetään. Sovitaan ennen kaikkea siitä, kuka tekee päätöksiä mistäkin asiasta.

Menestyminen edellyttää, että pyörät pyörivät, ja toimintaa leimaa johdonmukaisuus.

  1. Hengetön ilmapiiri

Asioihin ja prosesseihin liittyvät signaalit on melko helppo havaita. Sen sijaan ihmisten käyttäytymistä on monesti vaikeampi tulkita. Jollain tavoin voi ehkä aistia ilmapiirin yleisilmeen. Jos tuntuu vähänkään siltä, että ilmapiiri on hengetön, lattea, on syytä pysähtyä havainnoimaan sitä tarkemmin. Kenties ihmisten otsat ovat tavanomaista useammin rypyllä, katseet pälyileviä, kävely hidasta, laahustavaa. Naurua ei kuulu, ilo on poissa. Palavereissa on hiljaista, vastauksia saa odottaa.

Kuulostaako tutulta? Oliko ennen toisin? Jos oli, on hyvä ottaa nämä signaalit vakavasti. Tällaisessa ilmapiirissä ei tulosta synny. Johtajan tehtävä on selvittää, mikä ihmisiä huolettaa, ja miten asiat voidaan korjata.kokous

”Yrityksen toimintakyky on suora seuraus sen henkilöstön käyttäytymisestä, mikä puolestaan on reaktio siihen, millaisessa ympäristössä
ja olosuhteissa ihmiset ovat”, kiteytetään BCG’n tuoreessa tutkimusraportissa. Tämä lausuma on avainperiaate heidän kehittämässään BCG’s Smart Simplicity -mallissa, jolla kehitetään hyvin toimivia organisaatioita.

Tarkastele siis ihmisten välittämiä signaaleita erityisen tarkasti, kun haluat varmistaa yrityksesi tuloksen tulevaisuudessa. Jälleen kerran voimme todeta: ihmisistä kaikki riippuu!

Muista käydä lataamassa Johdon opas parempaan päätöksentekoon. Siitä on hyötyä erityisesti silloin, kun hankkeet junnaavat tai havaitset ylläolevia merkkejä.

 Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen)

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet