Esimerkin voima

Isä haki ekaluokkalaisen koulusta ensimmäisen koulupäivän jälkeen. ”Miten meni?”, kysyi isä uteliaana.  Mietteliään näköinen poika vastasi innostusta äänessään: ”Tiedätkö mitä, opettaja sanoi, että kevääseen mennessä me kaikki osaamme lukea!”

Novetos
Novetos
Julkaistu 08.09.2015

Isä haki ekaluokkalaisen koulusta ensimmäisen koulupäivän jälkeen. ”Miten meni?”, kysyi isä uteliaana.  Mietteliään näköinen poika vastasi innostusta äänessään: ”Tiedätkö mitä, opettaja sanoi, että kevääseen mennessä me kaikki osaamme lukea!”

Opettaja näytti esimerkkiä monesta asiasta. Hän osasi luoda tavoitteen. Hän osasi kohdistaa viestin olennaiseen asiaan. Ja hän osasi puhua niin, että sanoma jäi mieleen.

Esimerkin merkitys on tunnustettu iät ja ajat. Esimerkeistä tarttuvat tehokkaasti mieleen niin hyvät kuin huonotkin opit.
Entä isän työpaikalla, millaista esimerkkiä isän esimies näytti? Miten hän suhtautui alaisiinsa, mihin asioihin hän kiinnitti huomiota, mistä antoi tunnustusta – jos mistään? Oliko hänen katseensa menneessä, vai ohjasiko hän ajatukset huomiseen?

Työelämässä johtajat ja esimiehet ovat esimerkkejä, halusivatpa sitä tai eivät. Jokainen reagointi on signaali. Suhtautuminen asiakkaisiin, kumppaneihin, asetettuihin tavoitteisiin tai sovittuihin toimenpiteisiin näkyy alaisille tavalla tai toisella. Johtajien ja esimiesten asenne heijastuu alaisten käyttäytymiseen ilman, että he edes tiedostavat sitä.

Ehkä pahinta alaisten kannalta on, jos johtajan sanat ja teot ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Eräs johtaja puhui ylevästi arvoista ja yhteishengestä, mutta arkipäivän tilanteissa kävi ilmi, että hänen toimintansa perustuikin epäluulolle, hajottamiselle ja pelolle. Toinen johtaja puolestaan korosti systemaattisesti sitä, miten tärkeää on omistautua työlle ja aktiivisesti omaksua uusia näkökulmia – ja antoi näkyvää ja kuuluvaa palautetta kun koki, että alaiset täyttivät nämä odotukset. Hän toimi loistavana esimerkkinä kannustavan palautteen antajasta.

Lead-By-Example-liitutaulussa-300x213Kirjassaan The Truth About Leadership James M. Kouzes ja Barry Z. Posner listaavat kymmenen johtamistotuutta. Johtamistotuus #8 kuuluu: ”Joko johdat esimerkillä tai et johda ollenkaan” (You Either Lead by Example or You Don’t Lead at All). Johtajan tulee käyttäytyä samalla tavalla kuin mitä hän edellyttää muilta. Hänen on myös otettava vastuu virheistään, muuten uskottavuus katoaa. Hyvä johtaja uskaltaa myös kysyä palautetta toiminnastaan oman kasvun tukemiseksi.

On helppo uskoa jo oman kokemuksenkin pohjalta, että johtaminen esimerkin kautta tehoaa. Yllättävästi aiheesta on verraten vähän empiiristä tutkimustietoa. Brett L. Simmons, Ph.D, kertoo blogissaan Journal of Applied Psychology –julkaisussa esitellystä tutkimuksesta, jonka mukaan johtajien esimerkillinen toiminta paransi ns. alaistaitoja (organizational citizenship behavior) suuressa israelilaisessa viestintäyrityksessä. Colorado State Universityn tekemän toisen tutkimuksen mukaan johtajuus, jossa yhdistyivät rohkaiseminen, esimerkin näyttäminen ja positiivinen kannustus, vähensi onnettomuuksia ja loukkaantumisia rakennusyrityksessä.

Hyvän esimerkin näyttäjiä on ympärillämme paljon. Pääministeri antaa asuntonsa turvapaikkaa hakevien käyttöön. Supercell maksaa nurkumatta runsaat veronsa Suomeen. Metallikonepajayrittäjä tinkii omasta palkastaan tiukkana aikana alaistensa hyväksi.

Hyvät esimerkit synnyttävät aina uusia positiivisia esimerkkejä jatkokseen. Missä asioissa kukin meistä voisi olla hyvä esimerkki?
Voisimme aloittaa vaikka siitä, miten me osaltamme toteutamme yrityksemme arvoja. Arvot jäävät ylätason termeiksi, ellei niitä tuomalla tuoda käytäntöön, arkipäivän tilanteisiin.

Palataan vielä alkuun. Taisi käydä niin, että pieni poikakin toimi isälleen esimerkkinä siitä innostuksesta, millä asioihin kannattaa suhtautua.

Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen)

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet