Arvojen paluu haastaa meitä muutokseen

Viime viikkoina olemme Novetoksessa keskustelleet arvotyhjiöstä. Aluksi olimme tunnistavinamme sellaisen erityisesti yritysmaailmassa, missä tulospaineet ovat kovat ja kaikki näyttää olevan alisteista lyhyen aikavälin voitontekokyvylle.

Kari Ålander
Kari Ålander
Julkaistu 24.11.2016

Viime viikkoina olemme Novetoksessa keskustelleet arvotyhjiöstä. Aluksi olimme tunnistavinamme sellaisen erityisesti yritysmaailmassa, missä tulospaineet ovat kovat ja kaikki näyttää olevan alisteista lyhyen aikavälin voitontekokyvylle.

Nopeasti keskusteluumme kuitenkin nousivat X-, Y- ja Z-sukupolvet, työelämään tulleet ja tulossa olevat nuoret. He ovat voimakkaasti arvo-ohjautuvia. Työhön, vapaa-aikaan ja kulutukseen liittyviä päätöksiä tehdään arvoperustaisesti, ja edellisten sukupolvien laajasti hyväksymät protestanttiset arvot eivät ole lainkaan itsestäänselviä.

Yhdysvaltain presidentinvaalit lopulta sitten räjäyttivät keskustelumme lähtökohtaoletuksen lopullisesti.

Olimme ajautuneet ajattelemaan, että arvot ovat jotenkin eliitin omaisuutta ja valuvat sieltä muuhun yhteiskuntaan ja että arvoja ohjaava etiikka on yhteiskuntatasolla jollakin tavalla yhtenäistä ja yleisinhimillistä. Ja että ihmiset ja organisaatiot ovat etääntyneet arvoista.

donald-trump-1818950Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi oli jatkumoa Brexitille ja kirkasti lopullisesti sen, että yhteiskuntamme ovat paitsi äärimmäisen vahvasti arvo-ohjautuvia myös syvästi jakautuneita. Teknologia, etunenässä some, mahdollistaa ennen vaienneiden kansanosien äänen nousemisen entistä komeammin kuuluviin ja näyttää meille lahjomattomasti, missä suuri enemmistö ajattelussaan kulkee ja miten se on maailmamme muuttumisen kokenut.

Omien arvojen ylikäveleminen saa aikaan pettymystä ja vihaa. Kun eliitti on globaalistanut maailmaamme ja teknologia parantanut tuottavuutta, olemme samalla jakaneet hyvinvointia epätasaisemmin ja syventäneet yhteiskuntamme kuiluja.

Olemme aliarvioineet arvojen merkitystä niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasoilla. Myöskään yritykset ja muut organisaatiot eivät voi enää sivuuttaa ympärillään ja sisällään olevia arvoja. On puhuttu etiikasta ja ympäristömme huomioinnista taloudellisessa toiminnassa. Kiikarilla katsoessamme olemme kuitenkin jättäneet havaitsematta lähellämme tapahtuvat muutokset.

Vihainen eliitin ulkopuolinen keskiluokka ja työväestö on näyttänyt meille, että arvoilla on merkitystä ja ne vaikuttavat suoraan jokapäiväiseen elämäämme. Tämä kehitys ei laimene vaan kärjistyy, kunnes maailma jälleen muuttuu hyppäyksellisesti suuntaan tavalla, joka joko muuttaa äkillisesti ihmisten arvoja tai tekee ympäröivän todellisuuden heille hyväksyttävämmäksi.

Lue myös oppaamme arvokeskustelujen toteuttamiseen: Arvot johtamisen ytimessä

Mitä voimme tehdä? Onko ainoa vaihtoehtomme seurata tapahtumia sivusta?

Me voimme vaikuttaa. Meidän täytyy vaikuttaa. Meidän täytyy tunnistaa nyt esiin nousseiden arvojen lähteet ja muuttaa niitä niin, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä voi kokea oikeudenmukaisuutta ja kykenee elämään ihmisarvoista elämää.

Tämä koskettaa yhteiskunnan kaikkia osa-alueita, yhtä lailla myös yksityistä sektoria. Jos emme kykene hallitsemaan muutosta ja tekemään sitä niin, että muutoksen kohteena olevien ihmisten elämä ei muserru, ajaudumme aina vain huonompaan tilanteeseen ja lopulta kaaokseen.

Tarvitsemme kirkasta etiikkaa ja arvoja, joihin kaikki voivat sitoutua  ja jotka samalla tukevat kehitystä kohti yhteistä hyvää. Arvo-ohjautuvat ihmiset ohjautuvat arvojensa pohjalta myös työpaikkavalinnoissaan ja kulutuskäyttäytymisessään.

Emme elä arvotyhjiössä. Emme enää yhteiskunnassa, jossa tuloksenteko pyhittää kaikki toimet. Erityisesti yritysten on nyt syytä nostaa kissa pöydälle ja tarkastella arvojaan, toimintatapojaan ja vastuutaan uudelleen. Eikä aikaa siihen ole loputtomasti.

"Jokaisella organisaatiolla ovat arvonsa. Joskus tunnistamme ne, joskus emme. Joskus ne tukevat sitä, mitä haluamme saavuttaa, joskus eivät." Jatka aiheesta lukemista, oppaallamme: Arvot johtamisen ytimessä

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet