Älä uuvuta liialla vapaudella

Yksi tärkeimpiä odotuksia nykyajan työlle on itsenäisyys. Säännöt, ohjeet ja valvonta tuntuvat tarpeettomilta asioilta. Sudenkuoppa piilee kuitenkin siinä, että itseohjautuvuus ja hajautettu valta saattavat uuvuttaa ihmisen. Viisas johtaja...

Novetos
Novetos
Julkaistu 28.11.2016

Yksi tärkeimpiä odotuksia nykyajan työlle on itsenäisyys. Säännöt, ohjeet ja valvonta tuntuvat tarpeettomilta asioilta. Sudenkuoppa piilee kuitenkin siinä, että itseohjautuvuus ja hajautettu valta saattavat uuvuttaa ihmisen. Viisas johtaja harkitseekin tarkkaan, mistä kaikesta työntekijät joutuvat tekemään päivittäin päätöksiä.

Euroopan parhaana työpaikkana palkitun Vincitin johtaja Petri Suhonen uupui ja kertoi siitä avoimesti. Se antoi paljon miettimisen aihetta organisaatioiden vastuullisille.

Me kaikki haluamme olla itsenäisiä työssä. Haluamme vaikuttaa työympäristöömme ja työmme sisältöön. Haluamme päättää asioista, jotka linkittyvät meihin tavalla tai toisella. Ja missään tapauksessa emme siedä sitä, että joku mikromanageeraa meidän tekemisiämme.

Vapaus työssä lisää hyvinvointiamme. Vapauteen liittyvä joustavuus antaa mahdollisuuden yksilöllisempään työn tekemiseen ja ajan hallintaan. Vapaus luo myös ilmapiirin, joka tukee uusien ideoiden syntymistä. Edelläkävijäyritykset ovatkin uudistaneet rohkeasti toimintatapojaan ja lisänneet ihmisten valtaa toimia itse parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tästä hyötyvät sekä ihminen itse, että yritys. Eikö siis kaiken pitäisi olla kunnossa?

Liika vapaus voi uuvuttaa

uupunut-3-bingLisääntynyt valta ja uudet velvollisuudet saattavat kuitenkin kuormittaa ihmistä yllättävän paljon. Perinteisten tehtävien ja vastuiden lisäksi onkin koko ajan kyseenalaistettava sitä, tekeekö oikeita asioita, toimiiko tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja osaako hoitaa työyhteisön kontaktit mallikkaasti.

Entistä suuremmat vaikutusmahdollisuudet työtä koskeviin asioihin lisäävät myös tunnetta siitä, että ollaan niistä vastuussa. Mielen täyttää epävarmuus siitä, ovatko toimet riittäviä ja ehtiikö tehdä kaiken. Itsen ohjaaminen ei tunnu helpolta. Jonossa olevien päätösten määrä kasvaa. Työ alkaa tuntua raskaalta.

Petri Suhonen havahtui huomaamaan syyn uupumukselleen aivan hiljattain (Helsingin Sanomat 3.11.2016). Rakenteeton ja rajaton työympäristö edellyttää, että jokainen osaa hahmottaa työnsä sisällön ja rajat sekä rytmittää työnsä. Tällaisia organisatorisia taitoja ei kaikilla kuitenkaan ole myötäsyntyisesti. Petri Suhonen tunnisti tämän itsessään ja totesi, miten uupumus alkoi syödä oman itsenkin arvostusta.

Merkityksellisyys ratkaisee

Nykyisin puhutaan paljon siitä, miten tärkeää työn merkityksellisyys on ihmiselle. Tutkimusten mukaan se on tärkeämpää kuin palkka, palkkiot, etenemismahdollisuudet ja työolosuhteet (MIT Sloan, What Makes Work Meaningful – Or Meaningless). Entä miten tämä linkittyy vapauteen työympäristössä?

MIT Sloanin tutkimuksessa nousi esille, että merkityksellisyyden tunteeseen liittyy usein ylpeyden tunne omasta työstä. Jos työympäristössä on liikaa vapautta, se aiheuttaa epävarmuutta työn rajoista ja organisoinnista.  Tämä puolestaan johtaa jollain aikavälillä henkilön uupumiseen. Häneltä katoaa tyytyväisyyden tunne omaa työtään ja omaa itseään kohtaan, eli hän ei tunne työtään merkitykselliseksi.

Vapaus ja rajat tasapainoon

tasapaino-pixabayJokainen organisaatio on erilainen. Niinpä henkilöstön on keskusteltava siitä, minkälaisia rajoja tarvitaan, mikä taas on vapaasti suunniteltavissa. Useimmiten on tarpeen sopia ainakin ylemmällä tasolla vastuujaoista.  Ne puolestaan selkiyttävät päätöksenteon.

Päätöksenteossa piileekin villakoiran ydin. Ihminen tekee päivittäin kymmenitä tuhansia päätöksiä, joista suurimman osan tiedostamattomasti. Tiedostava minämme pohtii vaikeampia kysymyksiä. Jos näiden määrä on päivästä toiseen suuri, uuvumme pitkällä aikavälillä.

Johtajan velvollisuutena on huolehtia, että päätösten kuorma ei ole kenelläkään kohtuuton ja että tarvittavat rajat on määritelty. Vapaus työssä on tärkeää ja se lisää hyvinvointia – kunhan sitä ei ole liikaa.

Kirjoittaja: Päivi Heikinheimo (ent. novetoslainen)

New call-to-action

Blogiaiheet

näytä kaikki aihealueet